top of page

barricada

Cicle de Dansa en Resistència

Degut a que les polítiques culturals no recolzen el teixit artístic de la ciutat i donat que, sovint, són els artistes qui generen iniciatives per mantenir-lo viu amb el seu compromís, esforç i dedicació, aprofitem la situació de la Sala Ars de Barcelona i la seva localització neuràlgica en les accions de resistència pacífica a l'octubre del 2019 per generar el Cicle de Dansa en Resistència barricada.

 

La dansa es posa de costat de les causes -malnombrades- minoritàries perquè -pel seu bagatge, trajectòria i naturalesa- les entén. barricada vol programar peces curtes de creadores de dansa que en visquin la seva pràctica com una eina de transformació social i que els calgui visibilitat.

1era edició temporada 2019-20

2ona edició temporada 2019-21

3era edició temporada 2020-21

4a edició temporada 2020-21

5a edició temporada 2020-21

Lloc Sala Ars Teatre

Temporades 19, 20 i 21

Info i entrades Sala Ars Teatre

Instagram barricada_cdr

Instagram barricada_cdr

bottom of page